Navodila za gradnjo

Suha opečna gradnja.
Čisto in varno gradbišče!

Gradnja s Porotherm PROFI Dryfix sistemom

Čisto in varno gradbišče!
 
 
Malto poravnamo z milimetersko natančnostjo

1. Priprava horizontalne hidroizolacije
Po izdelavi prve plošče je položimo hidroizolacijo, ki mora biti 15 cm širša kot je debelina zidu, da se lahko spoji z izolacijo pod estrihom.
2. Sloj malte za izravnavo
Po položitvi hidroizolacije označimo položaje in debeline zidov. Pred začetkom zidanja izravnamo podlago na mm natančno z 1,5 cm debelim slojem malte. Priporoča se uporaba zelo natančne Nivelliermax libele.
 

Natančna položitev 1. vrste je dobra osnova za nadaljne delo

3. Zidanje prve vrste
Prva vrsta opeke se polaga na še vlažno izravnalno malto. Del opeke, ki se stikuje z malto, pred zidanjem namočimo. Pomembno je, da se prva vrsta položi natančno. Kontrolo horizontalne ravnosti prve vrste preverjamo z 3-4 m dolgo aluminijasto letvo. Opeke se polagajo ena poleg druge po sistemu pero in utor, brez maltanja v vertikalnih spojih.
 
 
Pištola omogoča enostavno nanašanje lepila

4. Priprava POROTHERM DRYFIX.extra
PU lepilo POROTHERM DRYFIX.extra lepilo je potrebno pred uporabo dobro pretresti in jo pritrditi na pištolo. Nato odvijemo vijak pištole in pritisnemo na vzvod (cca. 2 sec), da se lepilo pojavi na koncu cevi. Izhod lepila nadzorujemo s pritiskom na vzvod pištole.
 
Pištolo odlagamo vedno v pokončnem položaju
 
5. Priprava POROTHERM PLAN DRYFIX opeke
Opeko najprej na naležnih površinah odprašimo in z zidarskim omelom dobro omočimo. Na izravnano prvo vrsto opeke (kot kaže slika 3) nanesemo dva vzporedna traka PU lepila (za zidake širine >= 20cm). Širina traku PU lepila je takoj po aplikaciji ~ 3 cm. PU lepilo DRYFIX.extra kolabdira takoj po nanosu in se skrči  na določeni volumen. Priporočamo, da se lepilo nanaša postopoma vsakokrat v dolžini zidu  ~3 m. Z nanašanjem po korakih preprečimo prevelik upad volumna lepila. Pri nenosilnih zidovih debeline ≤ 12 cm se nanese le en trak lepila.

Pri zidanju uporabljamo žago za opeko in gumijasto kladivo

6. Zidanje
Brušeno opeko postavimo na lepilo preden se le to posuši. Ko je opeka postavljena na lepilo se ne sme več premikati. Po porabi lepila je potrebno na pištolo namestiti novo dozo. Dozo odlagamo vedno v pokončnem položaju.
 
 

Gradnja s Porotherm S P+E opeko

 
Pred začetkom zidanja je potrebno izravnati neravno osnovno površino. Površina se izravna z malto, ki se nanese v debelini zidu, debelina podložne malte pa mora znašati najmanj 1 cm. Marka malte je MM 5 ali MM10. Zidanje se prične z betonskim ali opečnim potresnikom, če se zida z vertikalnimi vezmi, ali s kotnim opečnim blokom, če se zida brez vertikalnih vezi. Vertikalne vezi je potrebno naknadno izolirati. Če se vertikalne vezi izvajajo s pomočjo potresnikov, jih pri debelini zidov 30 cm obložimo s 5 cm debelo toplotnoizolacijsko oblogo, pri zidu debeline 38 cm pa 5-tim cm toplotnoizolacijske obloge dodamo še obzidavo z opeko POROTHERM 8 P+E. Na tak način pri omenjenih detajlih zmanjšamo toplotni most v območju vertikalnih vezi.
Med betonske ali opečne potresnike ter kotne bloke se postavljajo opečni bloki. Opeko je pred zidanjem potrebno namočiti, da ne vpije preveč vode iz sveže malte, ker lahko oslabi trdnost spoja med opečnim blokom in malto ter tako tudi trdnost končanega zidu. Ko se dolžinske ali višinske mere zidu ne izidejo, opeko režemo s primernim orodjem.

Pri opeki POROTHERM S P+E se maltni žepki zapolnjujejo z malto – malta na tak način vdre v odprtine sosednjih opečnih blokov in zid tako doseže visoko tlačno trdnost in s tem večjo odpornost proti horizontalnim potresnim silam.

Horizontalni maltni stik je 1,2 cm, malta pa se razporedi po celi debelini zidu. Opeko je potrebno zidati v pravilni zidarski vezavi (najboljše je, če bloki parne vrste nalegajo na bloke neparne vrste za 50 %).

Višino zidu je potrebno kontrolirati z letvijo, na kateri so označene vrednosti višinskega opečnega rastra (25 cm), dolžinski raster pa je potrebno kontrolirati z letvijo, na kateri je označen dolžinski opečni raster (12,5 cm). Vertikalnost zidu dosežemo s pomočjo vodne tehtnice in vrvice.

Vzidava opečnih preklad


Opečne preklade POROTHERM so predpripravljeni, prefabricirani elementi, ki so sestavljeni iz opečnih kanalov, betona in armature. Izdelujejo se v treh oblikah in dimenzijah povprečnega preseka, predvideni pa so za premoščanje svetlih odprtin od 0,75 do 3,00 m. Proizvaja se jih v korakih po 0,25 m. V gradbenem stanju delujejo kot prečni elementi, sestavljeni iz preklade in dela zidu nad njim. Odlikuje jih usklajenost z ostalim gradbenim sistemom POROTHERM, zahtevana nosilnost, majhna teža, preprostost vgradnje in kontinuirana visoka kvaliteta. Preklade se proizvajajo in izdelujejo v skladu s standardom EN 845-2 ter objavljenimi značilnostmi izdelka. Sestavni deli prefabricirane preklade so skladni z odgovarjajočimi standardi za armirno jeklo, jeklo za prednapenjanje, beton in opeko.
 
Vgradnja preklade POROTHERM 6,5 x 23,8
 
Premostitev zidnih odprtin je z opečno preklado POROTHERM 6,5 x 23,8 cm izredno enostavno in hitro.
POROTHERM prednapeto opečno preklado je potrebno previdno položiti na horizontalno ravno podlogo iz malte na ožjo stran. Opečno stran podboja je potrebno obrniti proti zunanji strani in jo poravnati z zunanjim nosilnim zidom. Naleganje preklade POROTHERM na zid mora znašati vsaj: za preklade dolžine do 175 cm — 12 cm; za preklade dolžine od 200 do 225 cm — 20 cm; za preklade dolžine 300 cm — 25 cm.
Pred zidanjem je potrebno zgornjo površino preklade in zidnih elementov namočiti z vodo, da dosežete boljši oprijem med preklado, malto in opeko. Za tlačni pas nad POROTHERM preklado priporočamo uporabo POROTHERM opeke, rezane po meri z žago za opeko. Za določene debeline zidu ob POROTHERM prekladi 8 x 23,8 cm je potrebno uporabiti tudi izolacijske plošče, ki se vstavijo med dve prekladi. Preklade se podpirajo na polovici razpona za svetle odprtine 1 m < L < 2 m in na 1/3 razpona, če so svetle odprtine 2 < 3 < m.
 
Vgradnja POROTHERM preklade 12 x 6,5 in 10 x 8,5
 
Premostitev zidnih odprtin z opečnimi prekladami POROTHERM je izredno enostavno in hitro. POROTHERM prednapete opečne preklade je potrebno položiti na horizontalno poravnano podlogo iz malte. Globina naleganja POROTHERM preklade na zid mora znašati vsaj 12 cm. Pred zidanjem je potrebno opečno stran POROTHERM preklade in zidnih elementov dobro namočiti z vodo, da dosežete boljši oprijem med preklado, malto in opeko. Za tlačni pas nad POROTHERM preklado priporočamo uporabo POROTHERM opeke, rezane po meri z žago za opeko. Posebno pozornost je potrebno posvečati temu, da so vertikalne in horizontalne stične površine povsod napolnjene z malto, saj sicer nosilnost preklade ni zagotovljena. Preklade se podpirajo na polovici razpona za svetle odprtine 1 < L < 2 m in na 1/3
razpona, če so svetle odprtine 2 m < L < 3 m.