Proizvodnja

Glina
Številne tehnološke izboljšave, ki smo jih uvedli v zadnjem času so omogočile znaten dvig kapacitete in kakovosti naših izdelkov ter zmanjšale negativne vplive na naravno okolje.

V današnji opeki se srečuje najboljše obeh svetov: plemenita elementarnost in najsodobnejša tehnologija. Naša proizvodnja opeke se lahko primerja s standardi, ki jih uporabljajo v tehnološko najbolj razvitih državah. Celoten proizvodni proces je računalniško voden z robotskim nakladanjem in razkladanjem opečnih izdelkov.

Po končanem izkopu gline, ki v celoti poteka v našem glinokopu, izvajamo sanacijo in rekultivacijo izkoriščenih površin. Naravi vračamo, kar nam je naklonila. Pri obdelavi gline porabimo najmanj energije in delovne sile na enoto proizvoda v Sloveniji. Vsi naši proizvodi so izdelani iz čiste gline, brez primesi industrijskih odpadkov, kar jim daje posebno vrednost. Dnevno predelamo okoli štiristosedemdeset ton žgane gline.

Na poti h končnemu izdelku, opeki, se srečajo in premešajo vsi glavni naravni elementi, zemlja, zrak, voda in ogenj, kar priča o tem, kako blizu je ta proizvodnja naravnim procesom.

Glini se doda lesna žagovina in se najprej v primernem razmerju zmeša z vodo, potem zori mleta deset dni v zorilnici. Že stisnjena in razrezana je v sušilnici pripravljena na srečanje s toplim zrakom, na koncu pa jo v tunelski peči, ki jo greje zemeljski plin oplazi še ogenj. Ogenj udari opeki končni pečat. Pri temperaturi v peči 800-900◦C žagovina izgori zato v opeki nastanejo zračne mikropore, zaradi česar in tudi zaradi specifične geometrije lukenj ima opeka boljše toplotno izolacijske lastnosti.

Po vseh teh preizkušnjah je opeka dozorela, pripravljena, da desetletja kljubuje vsem naravnim in drugim nevšečnostim. Sledi samo še paketiranje gotovih izdelkov.

Takšna je "na kratko" zgodba o opeki,gradbenem materialu preteklosti,sedanjosti in prihodnosti,enem najdragocenejših darov matere Zemlje. V Wienerberger Opekarni Ormož ohranjamo ta dar in ga plemenitimo. Zato naša opeka omogoča uresničevanje tako preprostih idej kot najbolj drznih zamisli. To je naš prispevek k gradnji novih, boljših svetov prihodnosti.

Sorodni strokovni članki