Pasivna gradnja v masivni opečni izvedbi

Varčujete z opeko POROTHERM!

Opečna hiša - hiša prihodnosti!

V podjetju Zelena gradnja, so specialisti za gradnjo masivnih opečnih hiš, v nizkoenergijskem in pasivnem razredu. Gre za podroben sistem načrtovanja in vodenja gradnje nizkoenergijskih ali pasivnih hiš ter obnovo obstoječih stavb s slabim energetskim izkoristkom v nizkoenergijski standard. Sistem upošteva vse ukrepe in aktivnosti, ki povečujejo energetsko učinkovitost stavb, uporabo obnovljivih virov energije in uporabo okolju prijaznih materialov.

Do 60% nižji stroški vzdrževanja

Izkušnje v tujini kažejo, da imajo na takšen način grajene zgradbe tudi do 60 % manjše stroške vzdrževanja in rabe vse energije v primerjavi z običajno grajenimi objekti, stroški izvedbe pa naj ne bi presegali 10 odstotkov cene klasično načrtovane gradnje; to razliko lahko zmanjšate ali pokrijete s pridobitvijo nepovratnih sredstev Ekosklada RS, ki takšno gradnjo podpira. Pomembno je, da so projektantske rešitve arhitekture, konstrukcij, prezračevanja, ogrevanja, osvetljenosti, medsebojno usklajene, saj lahko le na ta način investitor pričakuje sinergijske učinke različnih sistemov in skladno delovanje celotne hiše.
V Sloveniji je na ta način trenutno v gradnji več  pasivnih hiš, katerih nosilna konstrukcija je postavljena iz opeke Porotherm. Na eni od njih so uspešno izvedli tudi test zrakotesnosti, ki je v celoti zadostil predpisani vrednosti za pasivne hiše. Pregled objekta je pokazal, da doseganje ustrezne zrakotesnosti objekta ni povezano toliko z ometi in drugimi deli ovoja zgradbe, ampak predvsem v natančno izvedenih prehodih instalacij skozi ovoj zgradbe oziroma pravilno vgrajenem stavbnem pohištvu po smernicah ral montaže.

 

Sorodni strokovni članki